W tygodniu od 25.05 do 29.05 odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas ósmych (w szczególności - z przedmiotów egzaminacyjnych). Terminy konsultacji ustalają nauczyciele przedmiotów po zebraniu zgłoszeń od uczniów. Podczas konsultacji organizowanych w szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa, z którymi zobowiązani są zapoznać się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

26.05 - 29.05 do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami

1.06 - 2.06 prace komisji rekrutacyjnej

3.06 godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki)

3.06 - 5.06 do 15.00 złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego oświadczenia woli

9.06 godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy w ramach zdalnej świetlicy "Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych", z okazji którego zostaliście poproszeni o wykonanie okolicznościowych prac plastycznych. Dziękujemy za przesłane rysunki. Zostały opublikowane na stronie świetlicy. Warto tam zajrzeć: https://sites.google.com/view/swietlicapsp3/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Początek strony