Zajęcia terenowe "Geografia metodą eksperymentu", prowadzone przez p. Krzysztofa Wróblewskiego, odbędą się 4.06.2019 w godz. 14.00 - 17.00. Odwiedzane miejsca: oczyszczalnia ścieków w Jelczu - Laskowicach, ruiny zamku w Jelczu, rezerwat Łacha Jelcz.

 FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Prusa w Jelczu - Laskowicach uczestniczy w projekcie "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W ramach projektu, który realizowany będzie przez 2 lata (luty 2019 - styczeń 2021):

  • odbędą się zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania oraz zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Udział we wszystkich zajęciach jest dla uczniów nieodpłatny (PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - W MARCU);
  • przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli, podnoszące ich kompetencje z zakresu kształtowania umiejętności kluczowych;
  • zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, wspierające prowadzenie zajęć.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szkoły oraz zgłaszane przez rodziców. Umożliwia rozwój dzieci w zakresie zdobywania umiejętności kluczowych dla dalszej edukacji! Sukces projektu i jego końcowy wynik zależy w dużej mierze od wspólnego zaangażowania szkoły i rodziców. Wykorzystajmy szansę, która przed nami.

Piotr Pilawa, dyrektor PSP nr 3 w Jelczu - Laskowicach

dokumenty do pobrania - czytaj więcej

Początek strony