Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

26.05 - 29.05 do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami

1.06 - 2.06 prace komisji rekrutacyjnej

3.06 godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki)

3.06 - 5.06 do 15.00 złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego oświadczenia woli

9.06 godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

Regulamin rekrutacji do zerówki

Wniosek o przyjęcie do zerówki

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu

Oświadczenie o wielodzietności i samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu i miejscu rozliczania podatku

Początek strony