24.01.2020 wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Zawiera informację o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będzie można składać od 17.02 do 28.02.2020 r. w sekretariatach PSP 3 przy ul. Prusa 2 i Hirszfelda 92 w godz. 7 - 15. Wymagana dokumentacja w zakładce czytaj więcej.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji.

Uchwała Rady Miejskiej z 31.03.2017 w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu

Oświadczenia o wielodzietności i samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenia o zatrudnieniu i miejscu rozliczania podatku

 

 

 

 

 

 

Początek strony