W PSP 3 rozpoczyna pracę Pani Natalia Baluk - asystent kulturowy. Będzie służyła pomocą dzieciom ukraińskim, uczącym się w naszej szkole, ich rodzicom oraz nauczycielom. Pomoc będzie udzielana w różnorodnych formach, m. in. poprzez konsultacje, pełnienie funkcji tłumacza, organizację zajęć dla uczniów, podejmowanie działań integracyjnych. Wsparcie asystenta kulturowego możliwe jest dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu "Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku". Zakres działalności asystenta i godziny jego pracy zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie. Wszyscy zainteresowani uzyskaniem wsparcia asystenta proszeni są o kontakt osobisty lub poprzez pocztę elektroniczną z sekretariatem szkoły.

Początek strony