Oddziały przedszkolne (zerówki):

17 września (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

18 września (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

5 listopada (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

6 listopada (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

11 grudnia (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

12 grudnia (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

28 stycznia (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

29 stycznia (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

17 marca (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

18 marca (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

13 maja (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

14 maja (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

Klasy I – III:

17 września (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

18 września (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

5 listopada (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

6 listopada (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

11 grudnia (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie + konsultacje)

12 grudnia (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

28 stycznia (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

29 stycznia (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

17 marca (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

18 marca (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

13 maja (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie +konsultacje)

14 maja (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

 

Klasy IV – VIII

17 września (wtorek) godz. 17.30 Prusa (zebranie)

18 września (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie)

5 listopada (wtorek) godz. 17.30 Prusa (konsultacje)

6 listopada (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (konsultacje)

11 grudnia (środa) godz. 17.30 Prusa (zebranie + konsultacje)

12 grudnia (czwartek) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

28 stycznia (wtorek) godz. 17.30 Prusa (zebranie)

29 stycznia (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie)

17 marca (wtorek) godz. 17.30 Prusa (konsultacje)

18 marca (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (konsultacje)

13 maja (środa) godz. 17.30 Prusa (zebranie +konsultacje)

14 maja (czwartek) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

Dziennik elektroniczny

Początek strony