Z powodu utrzymujących się upałów i spowodowanych nimi wysokich temperatur w salach lekcyjnych, w czwartek 13.06 i piątek 14.06 zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 będą skrócone do 30 minut. Dla uczniów, którzy nie mogą wcześniej udać się do domu, będzie zapewniona opieka świetlicowa. Ograniczenie czasu przebywania dzieci w przegrzanych, dusznych pomieszczeniach wynika ze względów bezpieczeństwa.

 Dzwonki na Prusa:

8 - 8.30

8.40 - 9.10

9.25 - 9.55

10.10 - 10.40

10.45 - 11.15

11.30 - 12.00

12.05 - 12.35

12.40 - 13.10

13.15 - 13.45

 

Dzwonki na Hirszfelda:

1. 7.30 - 8.15
2. 8.20 - 9.05
3. 9.10 - 9.55
4. 10.05 - 10.50
5. 10.55 - 11.25
6. 11.35 - 12.05
7. 12.10 - 12.40
8. 12.45 - 13.15
9.

13.20 - 13.50

 Oddział 0b godz. 7 - 11.15

oddział 0c godz. 11.15 - 15.30

Początek strony