10.06 odbyła się wycieczka ufundowana jako nagroda za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i 100% frekwencji. Wzięło w niej udział 45 uczniów klas 4-8. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, jako inicjatorowi tego przedsięwzięcia oraz sponsorom: Menesa Sp. z o.o., Stelweld Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o., Jelcz Sp. z o.o., Dyka Sp. z o.o.

Początek strony