Z dniem 29.01.2019 weszło w życie zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach, Zawiera terminarz czynności związanych z rekrutacją, informację o kryteriach oraz wymaganych dokumentach (dokument dostępny jest TUTAJ). Kryteria rekrutacji dzieci spoza obwodu do klasy pierwszej określone są w uchwale nr XXXII.245.2017 z 31 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach.

Wnioski można składać w skretariatach PSP nr 3 w budynkach przy ul. Prusa 2 (budynek główny) oraz Hirszfelda 92 w okresie od 11.02 do 1.03.2019 w godzinach od 7.00 do 15.00. Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka z nr PESEL, dowód tożsamości rodzica / opiekuna prawnego, wypełniony wniosek wraz z załącznikiem lub zgłoszenie, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

 Uwaga: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z załącznikiem o spełnianiu kryteriów wypełniają jedynie rodzice dzieci, które zamieszkują poza obwodem szkoły.

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Załącznik do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu

Wraz z wnioskiem należy także przedłożyć jako załączniki wymagane prawem dokumenty (orzeczenia, zaświadczenia itp.).

Potwierdzanie przez rodziców (złożenie oświadczenia woli) w terminie 7-12.03.

Oświadczenie woli zerówka

Oświadczenie woli klasa pierwsza


Początek strony