• "Umiem pływać" - ministerialny program nauki pływania dla kl. I-III
  • „Przyjaciele Zippiego”  - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat
  • Ogólnopolski program "Chronimy Dzieci"
  • Ogólnopolski program społeczny "Szkoła bez przemocy"
  • Dolnośląska sieć szkół dla ekorozwoju
  • Szklanka mleka dla każdego ucznia
  • Owoce w szkole
  • Książki naszych marzeń
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Projekt "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz - Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach"

szkola bez przemocyszkoly dla ekorozwojumleko w szkoleowoce warzywa w szkole  nprc malinowy plus mkdn

Początek strony