Rada Rodziców na posiedzeniu 30.08 dokonała wyboru oferty firmy ubezpieczeniowej, z którą zostanie podpisana umowa ubezpieczenia zbiorowego uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zdecydowano o kontynuacji ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk. Wybrany wariant ubezpieczenia: suma ubezpieczenia 15 000 zł, składka roczna 32 zł. Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swe dziecko w szkole, będą mogli to uczynić w czasie najbliższych zebrań. Wtedy też określony zostanie ostateczny termin dokonania wpłaty składki ubezpieczeniowej. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą złożyć w sekretariacie prośbę o zwolnienie z opłaty składki.

DOKUMENTY:

Zakres ubezpieczenia

OWU ubezpieczenia

Instrukcja zgłoszenia szkody

Formularz zgłoszenia

Lista

Początek strony