Oddziały przedszkolne (zerówki):

11 września (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

12 września (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

6 listopada (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

7 listopada (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

12 grudnia (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

13 grudnia (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

22 stycznia (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

23 stycznia (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

12 marca (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

13 marca (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

9 maja (czwartek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

10 maja (piątek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

       Klasy I – III:

11 września (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

12 września (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

6 listopada (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

7 listopada (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

12 grudnia (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie + konsultacje)

13 grudnia (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

22 stycznia (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

23 stycznia (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

12 marca (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

13 marca (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

9 maja (czwartek) godz. 16.30 Prusa (zebranie +konsultacje)

10 maja (piątek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

Klasy IV – VIII

11 września (wtorek) godz. 17.30 Prusa (zebranie)

12 września (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie)

6 listopada (wtorek) godz. 17.30 Prusa (konsultacje)

7 listopada (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (konsultacje)

12 grudnia (środa) godz. 17.30 Prusa (zebranie + konsultacje)

13 grudnia (czwartek) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

22 stycznia (wtorek) godz. 17.30 Prusa (zebranie)

23 stycznia (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie)

12 marca (wtorek) godz. 17.30 Prusa (konsultacje)

13 marca (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (konsultacje)

9 maja (czwartek) godz. 17.30 Prusa (zebranie +konsultacje)

10 maja (piątek) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

Początek strony