Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych: 2 września 2019 r.

I półrocze: 2 września 2018 r. - 16 stycznia 2020 r.

II półrocze: 17 stycznia 2019 r. - 26 czerwca 2020 r.

Pasowanie na ucznia: 24 października 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r.- 31 grudnia 2019 r.

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen za I półrocze

do 9 grudnia 2019 r. (ostatecznych do 13 stycznia 2020 r.)

Rada klasyfikacyjna: 16 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe: 10 lutego – 23 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzaminy klas ósmych: 16, 17, 18 czerwca 2020

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen rocznych

do 11 maja 2020 r. (ostatecznych do 15 czerwca 2020 r.)

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji: 18 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie: 27 czerwca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2.01.2020r., 3.01, 16-18.06, 12.06

Początek strony