Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach

Rok szkolny 2019/2020

0A – Izabela Kochel - Wosiak

0B – Dorota Kula

0C - Renata Roter - członek Prezydium

IA – EwelinaPasierbowicz

IB - Małgorzata Mielnik - Jakubiszyn

IC - Honorata Kołodziej - członek Prezydium

IIA – Karolina Kaczmarek

IIB – Wiesława Ruman

IIC - Beata Szkodzińska

IIIA – Ewa Dolińska - zastępca

IIIB – Jacek Hełka - przewodniczący

IIIC - Ilona Staruszkiewicz

IVA – Magdalena Jarocińska

IVB – Joanna Janowska

VA – Tomasz Kraus

VB – Iryna Viakhk

VC - Monika Duszak

VD - Danuta Rygiel

VIA – Joanna Cięciwa

VIB – Małgorzata Jakubiszyn - zastępca

VIC - Aleksandra Gierczak

VIIA - Wiktor Wiśniewski

VIIB - Anna Padyjasek

VIIIA - Ewelina Pasierbowicz

VIIIB - Dariusz Wrona - sekretarz

VIIIC - Piotr Skrętkowicz

Konto Rady Rodziców

Numer konta: 86 9585 0007 0020 0200 0135 0001

Bank Spółdzielczy w Oławie oddział Jelcz - Laskowice

Początek strony