Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach

Rok szkolny 2018/2019

0A – Agata Jaskuła

0B – Małgorzata Łupkowska

0C - Aneta Mirecka

IA – Karolina Kaczmarek

IB - Wioletta Żymańczyk - przewodnicząca

IC - Beata Szkodzińska - członek Prezydium

IIA – Małgorzata Wesołowska - sekretarz

IIB – Agata Sajdak

IIC - Krzysztof Bibrowicz - wiceprzewodniczący

IIIA – Anna Sławska

IIIB – Jadwiga Bator

IVA – Krzysztof Olejnik

IVB – Monika Łazarz

IVC – Iwona Szubert

IVD - Joanna Tomaszewska

VA – Monika Rogala

VB – Aleksandra Szczepaniec

VC - Marcin Milewski

VIA – Anna Bogusz

VIB – Łukasz Ziółkowski

VIIA - Edyta Dzierzęcka

VIIB - Dariusz Wrona - członek Prezydium

VIIC - Wiktor Wiśniewski

VIIIA - Beata Ćwiertnia - wiceprzewodnicząca

VIIIB - Ewa Mazur

VIIIC - Kamila Pliszczak

Konto Rady Rodziców

Numer konta: 86 9585 0007 0020 0200 0135 0001

Bank Spółdzielczy w Oławie oddział Jelcz - Laskowice

Początek strony