DYREKCJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM. B. PRUSA W JELCZU-LASKOWICACH

 

DYREKTOR

mgr Piotr Pilawa

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

mgr Iwona Bernat (nadzór w budynku na Prusa)

mgr Wioletta Szponar (nadzór w budynku na Hirszfelda)

Dziennik elektroniczny

Moduł testowy

Test widoczności modułu

Początek strony