Przypominamy terminy rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych (zerówek):

27.05 - 31.05 do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z oświadczeniami i załącznikami

03 - 04.06 prace komisji rekrutacyjnej

05.06 - opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

06.06 - 10.06 składanie potwierdzeń (oświadczeń woli)

11.06 - opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych

Burmistrz Jelcza - Laskowic informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie wakacji letnich.

Przewiduje się organizację czterech turnusów:

I) 24.06 - 28.06 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,

II) 01.07 - 05.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,

III) 08.07 - 12.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice,

IV) 15.07 - 19.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.

Tutaj - karta kwalifikacyjna do pobrania.

Dziennik elektroniczny

Początek strony