Nr Przedmiot Klasa Program/Autor/Wydawnictwo Nauczyciel
1/2017 Wychowanie przedszkolne Klasa 0 „Nasze przedszkole”. Program Edukacji Przedszkolnej. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. MAC

T. Januszkiewicz

A. Malec

2/2017

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy Ia, Ib, Ic „Oto Ja”. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu. Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek. MAC

K. Sławska

E. Kuźmińska

W. Zalezińska

3/2017 Edukacja wczesnoszkolna Klasa II a

„Moje ćwiczenia”. Program Edukacji Wczesnoszkolnej.

Aneta Jegier, Beata Szurowska. MAC

E. Prokulewicz

4/2017

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II b „ Ćwiczenia z pomysłem”. Program edukacji wczesnoszkolnej Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went. WSiP

R. Bąk

5/2017

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa IIIa, IIIb, IIIc, IIId „Moje ćwiczenia”. Program Edukacji Wczesnoszkolnej. Aneta Jegier, Beata Szurowska. MAC

W. Kuszyk

E. Dziubka

A. Majdura

E. Żygadło

6/2017 Język polski Klasy IVa, IVb, IVc, VIIa, VIIb, VIIc „Między nami” Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Brylińska. GWO

K. Pilawa

J. Forkiewicz

D. Ratajczyk

7/2017 Język polski

Kl. Va, Vb, VI a

VIb, VIc

„Słowa z uśmiechem + Bliżej słowa”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Anita Żegleń. WSiP

K. Pilawa

P. Pilawa

J. Florkiewicz

8/2017 Język angielski Klasy Ia Ic, IIa, IIIa, IIIc, IIId Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III szkoły podstawowej. Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska. Oxford University Press

G. Piech

J. Skórzewska-Malina

9/2017 Język angielski Klasy Ib, IIb, IIIb Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej. Ilona Studzińsk,a Arkadiusz Mędel,a Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska Anna Sikorska. MACMILLAN POLSKA

D. Wlazło

10/2017 Język angielski Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4–6 szkoły podstawowej.

Melanie Eblis, Anna Rak

D. Wlazło

J. Skórzewska-Malina

11/2017 Język angielski Klasy IVa, IVb, IVc, VIIa, VIIb, VIIc Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber MACMILLAN POLSKA

D. Wlazło

G. Piech

J. Skórzewska – Malina

12/2017 Język niemiecki Klasy VIIa, VIIb, VIIc Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII - VIII szkoły podstawowej. Paweł Piszczatowski. WSiP G. Piech
13/2107 Historia i społeczeństwo Klasy IVa, IVb, IVc, VIIa, VIIb, VIIc „Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. Tomasz Maćkowski. Nowa Era L. Raczak
14/2017 Historia i społeczeństwo Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc „Klucz do historii”. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej w klasach IV-VI. Małgorzata Lis. L. Raczak
15/2017 Matematyka Klasy IVa, IVb, IVc, , VIIa, VIIb, VIIc „Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech. GWO (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017)

R. Deryło

E. Omiljanowska

A. Majak-Wołowicz

16/2017 Matematyka Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc „Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej. M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech. GWO (program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstaw programowych)

E. Omiljanowska

A. Majak-Wołowicz

17/2017 Przyroda Klasy IVa, IVb, IVc,

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody

w klasie 4 szkoły podstawowej. Jolanta Golanko. Nowa Era

B. Zalewska

A. Majdura

18/2017 Przyroda Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc "Przyroda z pomysłem" Program nauczania przyrody w szkole podstawowej w klasach V- VI. WSiP

B. Zalewska

19/2017 Biologia Klasy VIIa, VIIb, VIIc „Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej. Anna Zdziennicka. Nowa Era B. Zalewska
20/2017 Fizyka Klasy VIIa, VIIb, VIIc „Świat fizyki”. Program nauczania fizyki w klasach 7–8 szkoły podstawowej. Barbara Sagnowska. WSiP Z. Grendysz
21/2017 Chemia Klasy VIIa, VIIb, VIIc „Chemia Nowej Ery”. Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nowa Era K. Kossowski
22/2017 Geografia Klasy VIIa, VIIb, VIIc „Planeta Nowa”. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. Ewa Maria Tuz Barbara Dziedzic. Nowa Era K. Wróblewski
23/2017 Informatyka Klasy IVa, IVb, IVc,

„Teraz bajty”. Program nauczania informatyki

dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI. Grażyna Koba. Migra Sp. z o.o.

Z. Rumież

L. Raczak

24/2017 Informatyka Klasy VIIa, VIIb, VIIc

„Teraz bajty”. Program nauczania informatyki

dla szkoły podstawowej w klasach VII-VIII. Grażyna Koba. Migra Sp. z o.o.

Z. Rumież

L. Raczak

25/2017 Zajęcia komputerowe Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc Program nauczania. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej w klasach IV-VI. Grażyna Koba. Z. Rumież
26/2017 Technika Klasy IVa, IVb, IVc, „Technika na co dzień”. Program nauczania techniki w klasach IV-VII w szkole podstawowej. . Ewa Bubak, Ewa Królicka. WSiP Z. Rumież
27/2017 Zajęcia techniczne Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc „Technika na co dzień”. Program nauczania techniki w klasach IV-VI. Ewa Bubak, Ewa Królicka. WSiP Z. Rumież
28/2017 Wychowanie fizyczne Klasy IV - VII „Aktywny, sprawny, zdrowy”. Zmodyfikowany własny program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

P. Majdura

A. Bajsarowicz

M. Górski

29/2017 Muzyka Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc Klucz do muzyki”. Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik. WSiP

I. Bernat

L. Świerzko

30/2017 Muzyka Klasy IVa, IVb, IVc, , VIIa, VIIb, VIIc „Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV-VII. Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Nowa Era

I. Bernat

L. Świerzko

31/2017 Plastyka Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc „Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas Krystyna Onak. Nowa Era

I. Bernat

L. Świerzko

32/2017 Plastyka Klasy IVa, IVb, IVc, , VIIa, VIIb, VIIc „Do dzieła!”. Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak. Nowa Era

I. Bernat

L. Świerzko

33/2017 Religia Klasy Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IIId Program kl I-III "W drodze do Wieczernika" nr AZ-1-01/10 autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

A. Jaszczyszyn

M. Sierpińska

34/2017 Religia Klasy IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIa, VIb, VIc Program kl IV-VI "Poznaję boga i w niego wierzę" nr AZ-2-01/10 autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

A. Jaszczyszyn

M. Sierpińska

35/2017 Religia Klasy VIIa, VIIb, VIIc Program kl VII "Pójść z a Jezusem Chrystusem" nr AZ-3-01/10 autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

A. Jaszczyszyn

M. Sierpińska

36/2017 WDŻWR Klasy IVa, IVb, IVc „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WDŻWR dla klasy IV szkoły podstawowej. T. Król. Rubikon

A. Jaszczyszyn

37/2017 WDŻWR Klasy VIIa, VIIb, VIIc „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WDŻWR dla klasy VII szkoły podstawowej. T. Król. Rubikon

A. Jaszczyszyn

38/2017 WDŻWR Klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIc „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WDŻWR dla klasy V-VI szkoły podstawowej. T. Król. Rubikon

A. Jaszczyszyn

Początek strony