Oddziały przedszkolne (zerówki):

11 września (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

12 września (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

6 listopada (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

7 listopada (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

12 grudnia (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

13 grudnia (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

22 stycznia (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

23 stycznia (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

12 marca (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

13 marca (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

9 maja (czwartek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

10 maja (piątek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

       Klasy I – III:

11 września (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

12 września (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

6 listopada (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

7 listopada (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

12 grudnia (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie + konsultacje)

13 grudnia (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

22 stycznia (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

23 stycznia (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

12 marca (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

13 marca (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

9 maja (czwartek) godz. 16.30 Prusa (zebranie +konsultacje)

10 maja (piątek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

Klasy IV – VIII

11 września (wtorek) godz. 17.30 Prusa (zebranie)

12 września (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie)

6 listopada (wtorek) godz. 17.30 Prusa (konsultacje)

7 listopada (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (konsultacje)

12 grudnia (środa) godz. 17.30 Prusa (zebranie + konsultacje)

13 grudnia (czwartek) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

22 stycznia (wtorek) godz. 17.30 Prusa (zebranie)

23 stycznia (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie)

12 marca (wtorek) godz. 17.30 Prusa (konsultacje)

13 marca (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (konsultacje)

9 maja (czwartek) godz. 17.30 Prusa (zebranie +konsultacje)

10 maja (piątek) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

Dziennik elektroniczny

Początek strony