Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 3 września 2018 r.

I półrocze: od 3 września 2087 do 17 stycznia 2019 r.

II półrocze od 18 stycznia do 21 czerwca 2019 r.

Pasowanie na ucznia: 5 października 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia do 31 grudnia 2018 r.

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen za I półrocze do 11 grudnia 2018 r. (ostatecznych do 14 stycznia 2019 r.)

Rada klasyfikacyjna 17 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty: 15 - 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna od 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen rocznych do 8 maja 2019 r. (ostatecznych do 10 czerwca 2019)

Festyn szkolny "Piknik u Prusa" 1 czerwca 2019 r.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji 13 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie: od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2.11.2018, 15 - 17.04.2019, 2.05.2019

Początek strony