Przypominamy, że 12.06 oraz 16, 17 i 18.06 (dni egzaminu ósmoklasisty) są ustalone w kalendarzu pracy szkoły jako dodatkowe dni wolne od zajęć.

W rozwinięciu publikujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Rodzice / prawni opiekunowie zakwalifikowanych dzieci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły do 5.06 do godz. 15.00 podpisanych potwierdzeń (oświadczeń woli). Można również przesłać skan podpisanego oświadczenia na pocztę szkoły.

Na podstawie decyzji MEN okres zawieszenia zajęć w szkole został przedłużony do 7.06 br.

W tygodniu od 1.06 do 5.06 odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas 1-8.  Podczas konsultacji organizowanych w szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa, z którymi zobowiązani są zapoznać się nauczyciele, uczniowie i rodzice. Na konsultacje uczniowie umawiają się bezpośrednio z nauczycielami. Harmonogram konsultacji w rozwinięciu (CZYTAJ WIĘCEJ).

Biblioteka szkolna w dniach 1 - 5.06:

Prusa: poniedziałek 10.30 - 13.30, wtorek 8.30 - 14.00, piątek 10.30 - 14.30

Hirszfelda: poniedziałek 8.20 - 13.50, czwartek 9.00 - 12.00

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

26.05 - 29.05 do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami

1.06 - 2.06 prace komisji rekrutacyjnej

3.06 godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki)

3.06 - 5.06 do 15.00 złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego oświadczenia woli

9.06 godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Początek strony