W poniedziałek 14.10 obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych (nie odbędą się lekcje). Uczniowie przychodzą do szkoły w godzinach określonych planem zajęć, nauczyciele będą sprawować nad nimi opiekę w ramach swych godzin. Zaplanowane zostały również okolicznościowe apele: o godz. 1020 w budynku przy ul. Prusa oraz o godz. 10 i 11 w budynku przy ul. Hirszfelda.

Początek strony