Od 16.10 będą odbywały się w szkole eliminacje do konkursu Zdolny Ślązak. Konkurs jest adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, a udział w nim jest dobrowolny. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://www.zdolnyslazak.edu.pl/pliki_pdf/REGULAMIN.pdf

W ramach realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, planowane jest zadanie "Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach", dzięki któremu zostaną sfinansowane zajęcia mające na celu pomoc uczniom- obywatelom państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji w nowym środowisku, a także uczniom pochodzenia polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej poprzez działania zwiększające świadomość na temat zjawiska migracji i korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie.

W związku z powyższym, Wojewoda Dolnośląski poszukuje kandydatów na stanowisko ASYSTENTA KULTUROWEGO, który byłby zatrudniony w naszej szkole. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy uczniom cudzoziemcom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 Aplikacje należy złożyć do dnia 16.10.2019r. Więcej informacji: https://bip.duw.pl/bip/ogloszenia/nabor-na-specjalistow-d/3461,Ogloszenie-o-naborze-na-specjalistow-ds-bezposredniego-wsparcia.html

Początek strony