Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy "Trójki",

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia proszę o przyjęcie serdecznych i gorących życzeń, by czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół wypełniony był radością, by skrzył się blaskiem ozdób na choince i wzruszeń. Byśmy poczuli się otoczeni ciepłem miłości bliskich nam osób, a płynące z głębi serca słowa miały moc zmieniania naszego życia.

Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Piotr Pilawa

dyrektor PSP 3

Przypominamy, że przerwa świąteczna trwa od 23.12 do 31.12 br. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są 2 i 3.01.2020 (dni te zostały ustalone decyzją dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski).

Obowiązujące przepisy nie narzucają dyrektorowi obowiązku zorganizowania opieki dzieciom w czasie przerwy świątecznej, co zostało potwierdzone w stanowisku MEN: "Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych." Opieka może być jednak zorganizowana, jeśli dyrektor podejmie taką decyzję - po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb w tym zakresie. Pytanie o konieczność zorganizowania opieki było kierowane do rodziców w czasie zeszłotygodniowych zebrań. Zgłoszenia można kierować do wychowawcy lub poprzez dziennik elektroniczny - bezpośrednio do dyrektora szkoły w terminie do 18.12 br.

Początek strony