DSCN4639

Prawdziwa czytelnicza uczta przed nami! Do biblioteki niemal codziennie przyjeżdża kolejna dostawa nowości w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor PSP 3 w Jelczu - Laskowicach, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/18:

2.11.2017, 3.11.2017, 30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.208 i 1.06.2018.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia w tych dniach zostaną w szkole zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze - po skonsultowaniu z rodzicami potrzeb w tym zakresie.

Początek strony