Z powodu zawieszenia akcji strajkowej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 odbywają się normalnie. 

Przypominam, że czwartek 2 maja jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Ewentualną konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem w tym dniu należy zgłosić do wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

Piotr Pilawa, dyrektor PSP nr 3

Aktualizowane informacje o realizowanym w szkole projekcie "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" zamieszczane będą w lewej zakładce menu.

Początek strony