24.01.2020 wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Zawiera informację o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będzie można składać od 17.02 do 28.02.2020 r. w sekretariatach PSP 3 przy ul. Prusa 2 i Hirszfelda 92 w godz. 7 - 15. Wymagana dokumentacja w zakładce czytaj więcej.

Początek strony