Mikołajki004

Szóstego grudnia - jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie.

A każde dziecko prezent dostanie.

Dziennik elektroniczny

Początek strony